giá vé tăng thăm nhiều viện bảo tàng

Giá vé tại Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Văn hóa các, bảo tàng lịch sử quốc gia dân tộc Việt Nam Việt Nam được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2017.

Theo Bộ Tài chính mới của thông tư được ban hành, lệ phí tham quan một số bảo tàng để thay đổi ngày 2017/01/01.

Tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Hà Nội), lệ phí tuyển sinh cho người lớn, học sinh không được thay đổi, 40.000 và 10.000. Lệ phí chỉ áp dụng cho các sinh viên tăng từ 15.000 đến 20.000.

tang-gia-ve-tham-quan-nhieu-bao-tang

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam của mỗi trong số 25 bảo tàng ấn tượng nhất đầu ở châu Á. Ảnh: Rùa.

Phí với văn hóa bảo tàng của dân tộc Việt Nam (Thái Nguyên) tăng từ 20.000 đến 30.000 người lớn, 15.000 đến 20.000 sinh viên và giữ nguyên giá 10.000 sinh viên.

Lệ phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quốc gia (Hà Nội) áp dụng cho sinh viên, tăng từ 15.000 đến 20.000. Phí tham quan dành cho người lớn và học sinh lần lượt là 40.000 và 10.000.

Thăm thuộc diện chính sách, người già và tàn tật là 50% vé giảm giá.

Xem thêm: cho thấy tăng lệ phí tuyển sinh Presidential Palace

Powered by WPeMatico