Tháng: Tháng Tư 2024

7 Minutes
Tin Tức

“Sản Phẩm – Dịch Vụ Tin Dùng năm 2024” gọi tên Resorts International Vietnam tại lễ công bố Thương hiệu Mạnh Quốc gia 2024

Ngày 21/04/2024, tại Nhà hát Quân đội KV Phía Nam, Quận Tân Bình, TP.HCM, sự kiện tôn vinh “Thương hiệu Mạnh Quốc gia 2024” đã chính thức diễn ra. Trong lễ công bố này,...
Read More